Ψηφιακές εκτυπώσεις με σταθερή ποιότητα

Η ψηφιακή μέθοδος εκτύπωσης είναι μια δυναμική τεχνική που δίνει τη δυνατότητα σε πλήθος μικρού τιράζ εργασιών να πραγματωθούν. Χαμηλότερο κόστος, ταχύτητα παραγωγής είναι κάποια από τα πλεονεκτήματα που τη χαρακτηρίζουν.
Η δική μας προσπάθεια είναι να δώσουμε σταθερή ποιότητα εκτύπωσης και φινιρίσματος, ώστε ο πελάτης να έχει το ίδιο αξιόλογο αποτέλεσμα με την offset.

Ψηφιακές εκτυπώσεις με σταθερή ποιότητα

Εκτυπώσεις offset για μικρά και μεγάλα τιράζ

Σε όλες τις περιπτώσεις ο σύγχρονος εξοπλισμός και η έμπειρη και ικανή ομάδα εκτυπωτών της επιχείρησης, φέρνει άριστα αποτελέσματα. Αρχεία, δοκίμια και εκτύπωση είναι προσαρμοσμένα στο χρωματικό προφίλ της εταιρείας για ομοιόμορφα αποτελέσματα.
Πίσω από τις υψηλών προδιαγραφών εκτυπώσεις υπάρχει το κορυφαίο όνομα της HEIDELBERG, είτε πρόκειται για μηχανές, είτε για υπηρεσίες, είτε για software.

Εκτυπώσεις offset για μικρά και μεγάλα τιράζ

Προεκτυπωτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Δημιουργούμε, επεξεργαζόμαστε και προτείνουμε. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη. Ελέγχουμε αρχεία, μοντάρουμε, προετοιμάζουμε την εκτύπωση μέσα από ψηφιακή ροή εργασιών με το άριστο software Prinect της Heidelberg. Παραγωγή δοκιμίων, computer to plate, προρρύθμιση μελανίων.

Προεκτυπωτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Ευέλικτες μετεκτυπωτικές λύσεις

Η αποπεράτωση κάθε εκτυπωτικής εργασίας δίνει την προστιθέμενη αξία που αναζητούμε σε κάθε έντυπο. Όμορφη εκτύπωση και άρτιο finishing αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο, την ιδέα του σχεδιαστή του εντύπου. Δική μας προσπάθεια είναι να προτείνουμε λύσεις, να δοκιμάσουμε νέες τεχνικές, να είμαστε ευέλικτοι και δημιουργικοί.

Ευέλικτες μετεκτυπωτικές λύσεις