Υπηρεσίες

Προεκτύπωση

Ψηφιακές εκτυπώσεις

Εκτύπωση offset

Μετεκτυπωτικές εργασίες

Ειδικές κατασκευές

Ψηφιακές εκτυπώσεις με σταθερή ποιότητα

Η ψηφιακή μέθοδος εκτύπωσης είναι μιά δυναμική τεχνική που δίνει τη δυνατότητα σε πλήθος μικρού τιράζ εργασιών να πραγματωθούν. Χαμηλότερο κόστος, ταχύτητα παραγωγής είναι κάποια από τα πλεονεκτήματα που τη χαρακτηρίζουν.
Η δική μας προσπάθεια είναι να δώσουμε σταθερή ποιότητα εκτύπωσης και φινιρίσματος, ώστε ο πελάτης να έχει το ίδιο αξιόλογο αποτέλεσμα με την offset.