Υπηρεσίες

Προεκτύπωση

Ψηφιακές εκτυπώσεις

Εκτύπωση offset

Μετεκτυπωτικές εργασίες

Ειδικές κατασκευές

 

Προεκτυπωτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Η ροή παραγωγής της εταιρείας είναι ψηφιακή. Τα αρχεία έρχονται ηλεκτρονικά, ελέγχονται και ριπάρονται μέσω του prinect του Heidelberg. Δοκίμια και ψηφιακές εκτυπώσεις είναι στη διάθεση του πελάτη για τελικό έλεγχο. Είμαστε πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε τεχνική βοήθεια, για προβλήματα αρχείων.

Το κορυφαίο ctp suprasetter της Heidelberg αποδίδει στο έπακρο τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες, δίνοντας τη δυνατότητα στην offset να αναπαράγει με ακρίβεια δύσκολα και απαιτητικά αρχεία.

Τελευταίο εργαλείο της προεκτύπωσης η προρρύθμιση μελανείων για γρήγορη και πιστή παραγωγή.